Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 28.02.2020 kl. 17.30 i Huset, Blegen, Nakskov

12. februar 2020, 16.38

Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 28.02.2020 kl. 17.30  i Huset, Blegen, Nakskov

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Formand, Christian Petersen, ønsker ikke genvalg. (vælges for en 2-årig periode, lige år) 
Frank Grænge Hansen , ønsker ikke genvalg. 

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)
Oversigt over bestyrelse kan findes på klubbens hjemmeside. 

I øvrigt henvises der til klubbens vedtægter på hjemmesiden: http://www.vestlolland-triatlo...

Informationer om mad, dagsorden, tilmelding osv er sket ved mail.
Vi håber på stor opbakning denne dag og tilmelding er incl. 1 x drikkelse og mad. herefter kan der købes drikkevarer til rimelige priser.
Efter mad og veloverstået generalforsamling vil der være mulighed for socialt samvær, så længe kræfterne rækker :) 

Seneste tilmelding er 14.02.2020 ved indbetaling på MobilePay 46578

Evt. spørgsmål kan rettes til formand, Christian Petersen, på tlf 51891868.