Klubnyheder

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

24.01.2023 / 24.01.2023

Hermed indkaldelse du til ordinær generalforsamling Onsdag d. 22/2 2023 kl 18.30 i NIC

Adressen:      NIC, A. E. Hansenvej 1 4900 Nakskov

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlings afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

·       Valg til bestyrelsen:

·       Formand, Thomas Juliussen, ikke på valg (vælges for en 2-årig periode, lige år)

·       Kasserer, Benno Hansen, ønsker genvalg. (vælges for en 2-årig periode, ulige år)

·       Bestyrelsesmedlem, Mette Hilda Johansen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Max Sunke, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Linda Jakobsen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Ole Brinch Petersen, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Bestyrelsesmedlem, Jeanette Elisa Palka, ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Suppleant, Heidi Juel Mortensen, ønsker ikke genvalg (vælges for en 1-årig periode)

·       Suppleant, Rikke Sigrid Rosengren, ? (vælges for en 1-årig periode)

 

Hvis du ønsker at være en del af bestyrelsens spændende arbejde eller være suppleant er du velkommen til at henvende dig på forhånd til formanden.

I øvrigt henvises der til klubbens vedtægter på hjemmesiden:

https://www.vestlolland-triatlonklub.dk/klub/vestlolland-triatlonklub/sider/vedtaegter

 

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret mørbradgryde + 1 øl/vand pr person + kaffe/the.

 

Tilmelding på Holdsport senest d. 15/2-2022

Evt. spørgsmål kan rettes til formand, Thomas Juliussen, på tlf 60168924

 

Mvh Bestyrelsen Vestlolland Triatlonklub